Gåvekort

KJØP GÅVEKORT HER! 

Gåvekort kan nyttast som betaling av billettar på alle arrangement og framsyningar i Operahuset Nordfjord og Eid kino. Gåvekortet er gyldig i 12 månader frå kjøpsdatoen.

 

Du avgjer sjølv kva som skal stå på kortet, og kor stort beløp det skal innehalde. Du kan også velje blant fleire motiv.

Gåvekortet kan du enten printe ut sjølv, eller videresende som e-post til den som skal motta det.

 

Bruk av gåvekortet:

Gåvekort har ein PIN-kode på som kan brukast til å betale billettar med på nett, saman med gåvekortnummeret. Du kan også delbetale billettar på nett med gåvekortet, restsummen betaler du med kort eller Vipps. 

 

Gåvekortet kan også brukast til å betale billettar med i operahuset; på Eid bibliotek og i "billettluka" på arrangement.

 

 

KJØP GÅVEKORT HER!