Gåvekort

KJØP GÅVEKORT

 

Gåvekort kan nyttast som betaling av billettar på alle arrangement og framsyningar i Operahuset Nordfjord og Eid kino. Gåvekortet vert skrive ut med eit unikt nummer/strekkode som vert registrert når kortet blir brukt. Gåvekortet er gyldig i 12 månader frå kjøpsdatoen.

 

Du avgjer sjølv kva som skal stå på kortet, og kor stort beløp det skal innehalde. Gåvekortet kan du enten printe ut sjølv heime, eller videresende som e-post til den som skal motta det.

 

Bruk av gåvekortet:

- "Nye" gåvekort har ein PIN-kode på som kan brukast til å betale billettar med på nett. Summen på gåvekortet må då vere på minst det billett(ane) kostar. Dersom du har gåvekort utan PIN-kode på, kan du kontakte post@operahuset.no for å få tilsendt.

- Gåvekortet kan også brukast til å betale billettar med i Operahuset; på Eid bibliotek og i "billettluka" på arrangement.

 

Eventuell restverdi vil framleis kunne nyttast av eigaren av gåvekortet.  

 

 

 

KJØP GÅVEKORT