Gåvekort

KJØP GÅVEKORT

 

Gåvekort kan nyttast som betaling av billettar på alle arrangement og framsyningar i Operahuset Nordfjord og Eid kino. Gåvekortet vert skrive ut med eit unikt nummer/strekkode som vert registrert når kortet blir brukt. Gåvekortet er gyldig i 12 månader frå kjøpsdatoen.

 

Du avgjer sjølv kva som skal stå på kortet, og kor stort beløp det skal innehalde. Gåvekortet kan du enten printe ut sjølv, eller videresende som e-post til den som skal motta det.

 

Gåvekortet kan brukast som betaling og delbetaling av billettar både på nett og i "billettluka", til alle arrangement i operahuset. På nett brukar du gåvekortnummer og PIN-kode. 

 

 

 

KJØP GÅVEKORT