Kontakt Operahuset Nordfjord

Operahusleiar: Geir Holmen
E-post: geir.holmen@operahuset.no
Mobil: +47 907 79 933

Kulturarbeidar: Helga Didrikke Sundal
E-post: helga.sundal@operahuset.no
Mobil: +47 958 89 159

Husvert: Kari Myklebust Hjelmeland
E-post: karihj@outlook.com 
Tlf 456 02 734

Lys- og sceneteknikar: Ovar Holmen
E-post: ovar@operahuset.no
Tlf 908 44 108

Lydteknikar: Eirik Andreassen
E-post: eirik_andreassen@hotmail.com
Tlf 924 03 672

Lysteknikar: Jan Kåre Sæthre
E-post: jaksae@online.no
Tlf 909 18 705