Slik kjøper du billettar

Billettar til kino og framsyningar i Operahuset Nordfjord kan kjøpast her på vår internettside, på Eid bibliotek i Operahuset Nordfjord, og ved inngangen om lag ein time før arrangementet startar, om det då framleis er ledige billettar att.

 

Den enklaste måten å kjøpe billettar på er via vår nettside, eller med appen eBillett

 

Problem? Sjekk hjelpesidene til eBillett eller kontakt post@ebillett.no eller post@operahuset.no.


Rullestol-/handikapplassar:

Både operasalen og kinosalen har plass til rullestolar. Billettar til desse plassane kan ikkje kjøpast på nettet. Kontakt oss for å ordne dette: Send epost til post@operahuset.no, kom innom Eid bibliotek (tlf 918 58 980) eller "billettskranken" i operahuset når her er kino og arrangement. 

NB! Det er trapp opp til galleriet i operasalen, ikkje tilkomst via heis. Dei som har vanskar med å gå trapper bør difor kjøpe billettar nede i salen, på parkett (som er stolar i amfi).

 

Følgjekort/ledsagerbevis: 

Operahuset Nordfjord aksepterer følgjekort/ledsagerbevis. Med eit slikt bevis, kan vedkomande ha med gratis følgje på arrangement. Sidan det er gratisbillett, kan ikkje dette kjøpast på nettet, men på Eid bibliotek, i "billettluka" på kino- og kulturarrangement eller reserverast ved å kontakte post@operahuset.no

 

Aldersgrense barn:

Barnebillett gjeld til og med 14 år. Frå 15 år og oppover betaler ein vaksenbillett. Det er alderen på arrangementsdagen som gjeld. Går ein på eit arrangement dagen før 15-årsdagen, gjeld barnebillett. Deretter vaksen.

Nedre aldersgrense for barn: Dersom barnet skal ha eige sete, betaler ein barnebillett.

På nokre framsyningar er det ikkje barnebillett, då gjeld ordinær pris for både barn og vaksne. Kinoar med 15- og 18-års sensur har sjølvsagt ikkje barnebillett. 

 

Rabattar:

På nokre arrangement er det berre ordinær billett, andre har også barnebillett, medan det også finst arrangement med rabattar for honnør, student, medlem i ulike organisasjonar osv. Informasjon om dette står i omtalen av arrangementet og når ein kjøper billett på nettet. Riksteatret er blant dei som har fleire ulike rabattar.

 

Kredittsal:

Større grupper, bedrifter osv kan få tilsendt faktura på billettane. Fakturaen må vere betalt før billettane vert sende eller kan hentast. Kontakt post@operahuset.no for å gjere avtale.

 

Billettavgifter:

Inkludert i pris per selde billett: Seteavgift 20 kr til Operahuset Nordfjord. Billettavgift 5 kr