INTERNASJONAL kino: Akira

Filmen er ein del av filmserien INTERNASJONAL KINO, der vi viser filmar med ikkje-vestleg opphav. Alle filmar har anten norske eller engelske undertekstar, så du treng ikkje kunne talespråket for å henge med. Kom på kino og utvid filmhorisonten din! Prosjektet har fått prosjektstøtte av NFI si ordning for lokale kinotiltak, og skal fremje mangfaldet i kinotilbodet vårt. 

 

 

The end of the world was only the beginning...

Akira er skriven og spelt inn i 1988, og utspelar seg i eit postapokalyptisk Neo-Tokyo i 2019 der unge rebellar, enkelte med overnaturlege evner, kjempar for å overleve. Då bandemedlemmet Tetsuo blir involvert i eit topphemmeleg militærprogram, bestemmer biker-venen hans Kaneda seg for å redde han. Dei blir tvinga inn i eit overjordisk komplott, der den mystiske skikkelsen Akira spelar ein sentral rolle. Akira er dystopisk, vakker og stilig. Akira er den ultimate animasjonsklassikaren, og ein av dei beste filmane frå 80-talet.

 

Lengde: 2t 04min

Aldersgrense med begrunning: 15 år
Filmen har en gjennomgående dyster stemning og inneholder store mengder actionvold. Selv om filmen er animert, har den et realistisk uttrykk og lydbilde som gjør at den får aldersgrense 15 år.
 
Sjanger: Animasjon
Nasjonalitet: Japan
Språk: japansk med norsk tekst
Produksjonsår1988
Distributør: Another World Entertainment
 

Viktig billettinformasjon: 

Vi gjer alt vi kan for å sikre deg ei god og trygg kulturoppleving i samsvar med smittevernreglane. Personar frå same husstand kan sitje saman. Alle andre må kjøpe enkeltbillettar. Billettsystemet syter for at det står igjen nødvendig avstand mellom deg og neste billettkjøpar. Du må registrere namn og kontaktinfo når du kjøper billett. Kjøper du billett til andre/fleire, må du kunne oppgje deira namn og telefonnummer ved eventuell smittesporing. Viss du er sjuk, held du deg sjølvsagt heime.

 

Dersom smittesituasjonen, reglar og anbefalingar endrar seg slik at det får konsekvensar for gjennomføringa av arrangementet, kontaktar vi billettkjøparane direkte via e-post. Har du spørsmål? Kontakt oss på post@operahuset.no. 

 

 

 

AKIRA

This movie is a part of the series INTERNATIONAL cinema, a series of motion pictures from countries outside Europe and United States. All pictures comes with norwegian or english subtitles. Come to your lokal cinema and expand your movie horizon! The project is supported financially by The Norwegian Film Institute (NFI) to promote the diversity of the offering in our cinema. 

 

SYNOPSIS

2019. 31 years after being destroyed during World War 3, Tokyo (now 'Neo-Tokyo') has been rebuilt and is a thriving metropolis. Shotaro Kaneda is the leader of a biker gang. His friend Tetsuo is injured in an accident and taken to a top-secret government facility. He develops telekinetic powers but decides to use them for evil rather than good. He has the same powers as Akira, the force that destroyed Tokyo in 1988, and now it appears that history will repeat itself.

 

Duration: 2 hours 04 minutes

Age certificat: 15 years

Genre: Animation
Director: Katsuhiro Otomo
Country: Japan
Language: japanese with norwegian subtitles
Year: 1988
Norwegian distributor: Another World Entertainment

 

 

IMPORTANT INFORMATION REGARDING PURCHASE OF TICKETS AND COVID--19: 
We are doing all we can to make sure you have a good and safe experience in accordance with the infection control rules. You can sit together with the people you share household with. Everyone else must buy single tickets. Our ticket system ensures that the necessary distance remains between you and the next ticket buyer. You must register your name and contact information when you buy a ticket. If you buy a ticket for others / more people, you must be able to state their name and telephone number in case of infection tracing. If you are ill or have sympthoms of covid 19, please stay at home.
 
If the infection situation, rules or recommendations changes and therefore have consequences for the event, we will contact the buyers of the tickets directly on e-mail. Please contact us at post@operahuset.no if you have any questions. 
 
 
 
DATO TID TITTEL PRIS SENSUR BILLETT
to 21 okt 19:30 Akira (2D, Original tale) 100 15 år Kjøp