INTERNASJONAL kino: Mødre

Filmen er ein del av filmserien INTERNASJONAL KINO, der vi viser filmar med ikkje-vestleg opphav. Alle filmar har anten norsk eller engelske undertekstar, så du treng ikkje kunne talespråket for å henge med. Kom på kino og utvid filmhorisonten din! Prosjektet har fått prosjektstøtte av NFI si ordning for lokale kinotiltak, og skal fremje mangfaldet i kinotilbodet vårt. 

 

Eit nytt rørande meisterverk av regissøren til "Under Kirsebærtreet", Japan sitt Oscar-bidrag og i deltakar i hovudprogrammet til Cannes Film Festival!

 

Kiyokazu og Satoko er eit velståande par som ikkje har klart å få born saman. Etter ein mislykket aspermiabehandling blir dei sette i kontakt med Hikari, ei 14 år gamal jente som har blitt gravid etter ei ungdommeleg forelsking. Den trangsynte familien hennar tvingar henne til å gje frå seg barnet. Seks år seinare kontaktar ho Kiyokazu og Satako med eit krav.

 

Filmen sitt narrativ er konstruert rundt lange flashbacks og nostalgiske bilder av blomstrande natur i en todelt struktur, der éin del fokuserar på Kiyokazu sine vanskeligheiter med å bli gravid, og éin på Hikari si endring frå eit uskuldig barn til ei herda ung kvinne. Mødre er basert på ein roman av Mizuki Tsujimara, og viser ulike sider av adopsjonsproblematikk i eit varmt og følsomt familiedrama. Naomi Kawakase har utvikla ein eigen lett, feminin og visuell stil som samtidig utforskar kva det eigentleg vil seie å vere ei «ekte» mor på ein grundig og alvorleg måte.

  

 

Lengde: 2t 19min 
Aldersgrense med begrunning: 9 år

En familiekrangel med et kortvarig og lite nærgående voldsinnslag gjør at denne filmen får aldersgrense 9 år.

 

Premiere: 01.10.2021
Sjanger: Drama
Nasjonalitet: Sverige / Frankrike / Tyskland / Belgia / Tunisia
Språk: japansk med norsk teksting
Produksjonsår: 2020
Distributør: Another World Entertainment
 
 

Viktig billettinformasjon: 

Vi gjer alt vi kan for å sikre deg ei god og trygg kulturoppleving i samsvar med smittevernreglane. Personar frå same husstand kan sitje saman. Alle andre må kjøpe enkeltbillettar. Billettsystemet syter for at det står igjen nødvendig avstand mellom deg og neste billettkjøpar. Du må registrere namn og kontaktinfo når du kjøper billett. Kjøper du billett til andre/fleire, må du kunne oppgje deira namn og telefonnummer ved eventuell smittesporing. Viss du er sjuk, held du deg sjølvsagt heime.

 

Dersom smittesituasjonen, reglar og anbefalingar endrar seg slik at det får konsekvensar for gjennomføringa av arrangementet, kontaktar vi billettkjøparane direkte via e-post. Har du spørsmål? Kontakt oss på post@operahuset.no. 

 
 
 
 
 

TRUE MOTHERS

This movie is a part of the series INTERNATIONAL cinema, a series of motion pictures from countries outside Europe and United States. All pictures comes with norwegian or english subtitles. Come to your lokal cinema and expand your movie horizon! The project is supported financially by The Norwegian Film Institute (NFI) to promote the diversity of the offering in our cinema. 

 

 

SYNOPSIS
It is not strange or unusual for a couple to want to procreate and have a child. However, things are not proceeding smoothly for the couple formed by Kiyokazu and his wife Satoko. Despite steadily trying to get the wife pregnant the couple yield to reality and, exhorted by a professional association, the couple proceed to adopt a boy. They two are happily adapting to their adopted son, but a woman named Hikari Katakura shows up soon enough emphasizing she is the boy's biological mother. Satoko decides to face Hikari.

 

 

Duration: 2hours 19 minutes
Age certificate: 9 years, suitable for adults 

Genre: Drama
Country: Sverige / Frankrike / Tyskland / Belgia / Tunisia
Language: japanese with norwegian subtitles
Year: 2020
Norwegian distributor: Another World Entertainment
 
 
IMPORTANT INFORMATION REGARDING PURCHASE OF TICKETS AND COVID--19: 
We are doing all we can to make sure you have a good and safe experience in accordance with the infection control rules. You can sit together with the people you share household with. Everyone else must buy single tickets. Our ticket system ensures that the necessary distance remains between you and the next ticket buyer. You must register your name and contact information when you buy a ticket. If you buy a ticket for others / more people, you must be able to state their name and telephone number in case of infection tracing. If you are ill or have sympthoms of covid 19, please stay at home.
 
If the infection situation, rules or recommendations changes and therefore have consequences for the event, we will contact the buyers of the tickets directly on e-mail. Please contact us at post@operahuset.no if you have any questions. 
 
 
 
DATO TID TITTEL PRIS SENSUR BILLETT
to 30 sep 19:30 Mødre 100/80 9 år Kjøp